Móc cẩu xoay 3 tấn

Liên hệ 0908238766

Móc cẩu xoay 3 tấn

Tải trọng: 3 tấn

Màu sắc: Vàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này