Ròng Rọc 1 Rãnh 5 Tấn

1.150.000

Ròng rọc 1 rãnh, 5 tấn

Tải trọng làm việc: 5 tấn

Màu sắc: Xanh

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này