Xích Đen 16ly USA G80

Liên hệ giá kho

Xích Đen Chịu Lực 14ly USA G80

Đường kính cung cấp: từ 6mm – 20mm

Tải trọng làm việc: 8 tấn

Tiêu chuẩn an toàn: 4:1

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này