Móc xích 6

Liên hệ 0908238766

Móc xích 6 ly

Tải trọng làm việc: 1.12 tấn

Màu sắc: Vàng

Dùng cho xích 6 ly

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này