Cáp Vải Cẩu Hàng 2 tấn Trung Quốc

Liên hệ giá kho

Cáp Vải Cẩu Hàng (Cáp Bẹ) 2 tấn

Thương Hiệu: Ninkawa

Bản rộng: 50mm

Số lớp may: 2 lớp

Hệ Số S:F  5:1

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này