Cáp Vải Cẩu Hàng 3 tấn Trung Quốc

Liên hệ giá kho

Cáp Vải (Cáp Bẹ) 3 tấn

Thương Hiệu: Ninkawa

Tải Trọng: 3 Tấn

Bản rộng: 75mm

Số lớp may: 2 lớp

Hệ Số S:F  5:1

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này