Cáp chống xoắn 35×7 HÀN QUỐC

Liên hệ giá kho

Cáp Chống Xoắn 35×7 Hàn Quốc

Cấu Tạo: 35×7

Gồm 35 tao cáp và mỗi tao cáp có 7 sợi xoắn lại với nhau.

Xuất xứ: Hàn Quốc

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này