Ròng Rọc 1 Rãnh 3 Tấn

850.000

Ròng rọc 1 rãnh, 3 tấn

Tải trọng làm việc: 3 tấn

Màu sắc: Xanh

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này