Móc xích 8 có chốt gài

Liên hệ giá kho

Móc xích 8 có chốt gài

Tải Trọng: 2 tấn

Màu sắc: Vàng

Dùng cho xích 8 ly

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này