Ma ní Chữ U/D Hàn Quốc

Liên hệ 0908238766

Cấu tạo: gồm thân hình dạng chữ U hoặc chữ D và chốt định vị gồm 2 loại: chốt vặn ren và chốt an toàn.
Tải trọng làm việc: 1 tấn – 35 tấn
Các thông số về kích cỡ, tải trong làm việc, nhà sản xuất, nước sản xuất được in nổi trên thân ma ní.
Hệ số an toàn: 3;1, 6:1
Dấu chứng nhận CE

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này