Cáp cứng viễn thông 1×19

Liên hệ giá kho

Cáp cứng viễn thông 1 x19

Cáp cứng viễn thông 1×19 là dòng sản phẩm cáp thép chuyên dùng cho ngành viễn thông hay còn gọi là cáp neo trụ BTS. 

 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này