Cáp chống xoắn 19×7 HÀN QUỐC

Liên hệ giá kho

Cáp chống xoắn 19×7 HÀN QUỐC

Cấu tạo: 19×7

Gồm 19 tao cáp và mỗi tao cáp là 7 sợi nhỏ xoắn lại với nhau

Xuất xứ: Hàn Quốc

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁP THÉP Q.M.C Việt Nam
Mua sản phẩm này